Studentforeninger

Foreningslivet ved Ifi

På Ifi finnes det mange studentforeninger. Det er noe for en hver, fra å lage toast til å lage spil. Kanskje du har lyst til å prøve deg på å jobbe i bar eller kafe? Eventuelt arrangere Oslos største IT-kariæredag?

 

Instituttforeninger

Under ser du de fire største foreningene på Instituttet. Du kommer til å komme i nær kontakt med alle fire de tre neste årene, og disse er driftet av opp mot 200 frivillige hvert eneste år!

Cybernetisk Selskab

Cyb er instituttforeningen til Ifi og driver studentkjelleren Escape.

Dette inkluderer kafé som er åpent på dagtid gjennom uka, samt pub hver fredag. Cyb står bak de fleste arrangementene som skjer i Escape, slik som whisky-seminar, torsdagsklubben, temafester, brettspillkvelder, men arrangerer også skitur til Hemsedal, galla på instituttet og mye annet gøy.

dagen@ifi

dagen@ifi er det største arrangementet på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og er drevet utelukkende av studenter. Målet for dagen@ifi er å skape en arena som er interessant for alle informatikere ved å invitere både bedrifter, forskningsgrupper og foredragsholdere til å dele erfaringer og ekspertise med studentene. Du kan være frivillig på dagen@ifi, som i år er 28.september! Du får nye venner, nyttig erfaring og kontakt med bedrifter.

Navet

Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk. Hensikten med Navet er å gjøre det enkelt for studentene å komme i kontakt med relevante bedrifter. Gjennom semesteret holdes det bedriftspresentasjoner med gratis mat, workshops og faglige presentasjoner. Vi holder over 23 arrangementer denne høsten. Er du interessert i å finne ut mer om dine jobbmuligheter, meld deg på bedriftspresentasjonene vi arrangerer på nettsiden vår. Der kan du også se ledige stillinger.

FUI - Fagutvalget ved Institutt for informatikk

FUI er bindeleddet mellom instituttet og studentene. Vi jobber blant annet for at emnene du tar, forelesningene du går på og hverdagen på Ifi skal være best mulig. FUI har også ansvar for bokskap og gjennomfører hvert semester en evaluering av alle emnene på Ifi. 

Linjeforeninger

Her kan du se foreningene som tilhører de fem forskjellige linjene vi har her på Ifi

Mikro

Mikro, er linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer, og du vil sikkert bli godt kjent med oss i løpet av fadderuken. Din linjeforening er her for å gjøre studiehverdagen din best mulig, og vi arrangerer sosiale og faglige aktiviteter som hyttetur og bowling, eller møter med bedrifter og forskningsgrupper. Mikros arrangement er nesten alltid åpne for alle studenter, så de er bare å bli med!

Progsys

ProgSys er linjeforeningen til Informatikk: programmering og systemarkitektur, også kalt ProSa.

Vi er her for å gjøre studiehverdagen for ProSa-studentene best mulig! Vi holder diverse faglige og sosiale arrangementer, hovedsakelig rettet mot studentene ved ProSa! Vi har også ansvaret for linjerommet Bliss (3427). Rommet er både et hyggelig sted å henge og et godt sted å jobbe, og dit er det bare å komme hvis du skulle stå fast med f.eks. en oppgave. Du finner også som regel minst ett av styremedlemmene der:)

LI:ST

Linjeforeningen LI:ST jobber for et godt faglig og sosialt miljø på studieprogrammet Informatikk:Språkteknologi og det videreførte programmet Informatikk:Språk og kommunikasjon. Vi arrangerer eksamenshjelp, sosiale arrangementer med mat, kaffedrikking med mer.

Defi

Defi er linjeforeningen for Design, Bruk, Interaksjon. Vi arrangerer faglige og sosiale sammenkomster for studenter, står bak driften av designrommet (Euclid) og tar vare på designstudentenes interesser på institutt for informatikk.

Digitus

Digitus er linjeforeningen for studieprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse ved Universitetet i Oslo.

Vi ønsker å skape et godt sosialt og faglig miljø for digøkstudentene, blant annet ved å arrangere ting som skogsturer, eksamensworkshop, hyttetur og vafffel(sett-inn-valgfri-dag). Dersom du har ønsker til arrangementer, andre forslag eller ønsker å bli intern i foreningen vår, kan du ta kontakt med oss på styret@digitusuio.no, finne oss på facebook eller snakke med et av styremedlemmene.

 
 

Interesseforeninger

Under finner du de mer nisjeforeningene på Ifi. Her er det alt fra spissinteresser til litt mer brede interesser. Kanskje du finner en forening som interesserer seg for noe du brenner veldig for?

TOASTJÆRN

TOASTJÆRN er en grei og enkel forening som digger toast og samhold mellom studenter på ifi. TOASTJÆRN stiller med toast og kanskje litt saft og dere kommer med godt humør. Om man vil engasjere seg i foreningslivet men kanskje usikker på hvor man vil starte, er TOASTJÆRN et godt alternativ. Vi toastes <3

Multiplex

Multiplex jobber for å være IFIs sosiale forening på tvers av linjer og årskull, og at alle skal føle en tilhørighet til IFI og få en mulighet til å utforske forskjellige interesser innenfor IT. Bli med på nettverksbyggingen, møt opp på en uforpliktende lunsj i løpet av semesteret!

Ifi Sjakk

Ifi sjakk er en forening for sjakkinteresserte. Vi møtes ca. en gang annen hver uke hvor vi spiller sjakk sammen. På disse kveldene er det åpent for alle, enten om du skulle være nybegynner eller ekspert. Vi har også arrangert for eksempel nybegynnerkurs tidligere, og pleier å ha foreningsturnering en gang i semesteret. For å se når vi har arrangementer, er den enkleste måten å følge oss på facebook.

Appsolutt

Appsolutt er til for å skape og vedlikeholde et godt sosialt og faglig miljø for mobil app-utvikling blant studenter ved Universitetet i Oslo. Vi arrangerer kurs, sosiale (h)appenings og møtes jevnlig for å programmere sammen, hvor vi tilrettelegger for kontakt mellom studenter på forskjellige studieretninger, ferdighetsnivåer og årstrinn.

Ifi-Avis (Output)

IFI-Avis er foreningen bak magasinet Output, som gis ut én gang i semesteret ved Institutt for Informatikk. Output ønsker å informere om det som skjer inne og rundt Ole Johan Dahls hus, underholde i lunsjen, og holde deg i loopen.

FIFI

Dette er en forening for fotballinteresserte studenter. Vi arrangerer én fotballtrening i uken og minst to andre sosiale aktiviteter i semesteret. Snakk til oss i fadderuka eller finn oss på Facebook for mer informasjon.

IFI Makers

Homebrew

IFI Makers har som hovedoppgave å opprettholde et godt sosialt miljø for studenter og eksterne som engasjerer seg i Åpen sone for eksperimentell informatikk (Sonen).

Vi brygger og drikker øl!